ΟΛΚΕΑν και η κυοφορία διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο, το σωματείο μας ως τέτοιο γεννήθηκε επίσημα κατά την  ιδρυτική του συνέλευση στις 17 Απριλίου 2004, αφού μετά από πολλή σκέψη καταλήξαμε ότι αυτά που θέλαμε να πετύχουμε δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν στα πλαίσια μιας άτυπης ομάδας, αλλά χρειάζονταν την υποστήριξη ενός θεσμικά αναγνωρισμένου πλαισίου.
Προσθέτουμε τη φωνή μας και τις δυνάμεις μας με όλες τις άλλες εκφράστριες και όλους τους άλλους εκφραστές  της κοινότητας των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών, γυναικών και ανδρών τρανς για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην σεξουαλικότητα μας.
Οι πολλές φωνές ενωμένες μπορούν να γίνουν πολύ δυνατές και να ακουστούν καλύτερα.Stigmabase global initiative || Keeping up-to-date on global exclusion

STIGMABASE is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE does not discriminate on any unlawful basis with regards to hiring or employment practices, including discrimination or harassment on the basis of race, color, religion, veteran status, national origin, ancestry, pregnancy status, sex, gender identity or expression, age, marital status, mental or physical disability, medical condition, sexual orientation or any other characteristics.