All posts

NORDIC | Latest updates1


Oslo

FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.

FRI er en premissleverandør for lhbt-politikk i Norge og resten av verden. Vi har inngående forståelse for lhbt-tematikk og har et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt. FRI er den tydelige stemmen som har tyngde i lhbt-spørsmål.EGAYLITY does not discriminate on any unlawful basis with regards to hiring or employment practices, including discrimination or harassment on the basis of race, color, religion, veteran status, national origin, ancestry, pregnancy status, sex, gender identity or expression, age, marital status, mental or physical disability, medical condition, sexual orientation or any other characteristics.


2010-2019 — Stigmabase initiative || Keeping up-to-date on social exclusion