Δικαιώματα ΛΟΑΤ στην Ελλάδα

Οι νόμοι που αφορούν την ΛΟΑΤ κοινότητα έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και έχουν καταστήσει την Ελλάδα μία από τις πιο φιλελεύθερες χώρες της Νότιας Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, τα άτομα αυτά στην Ελλάδα υπόκεινται ακόμα σε νομικές και κοινωνικές προκλήσεις, τις οποίες τα μη ΛΟΑΤ άτομα δεν υφίστανται. Τόσο η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών όσο και η σεξουαλική επαφή μεταξύ γυναικών είναι νόμιμη στην Ελλάδα από το 1951. Νόμοι κατά των διακρίσεων στην εργασία υφίστανται από το 2005. Από τότε οι νόμοι κατά των διακρίσεων έχουν επεκταθεί και σε άλλα πεδία όπως η ταυτότητα φύλου. Οι νομοθεσίες σχετικά με τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους είναι από τις πιο άκαμπτες και τις πιο περιεκτικές νομοθεσίες στην Ευρώπη.

Το 2015 το σύμφωνο συμβίωσης νομιμοποιείται και για ζευγάρια του ίδιου φύλου, δίνοντας έτσι σε νοικοκυριά ομόφυλων ζευγαριών τη δυνατότητα για νομική προστασία σχεδόν ισάξια με παντρεμένα ζευγάρια του αντίθετου φύλου.

Η γκέι κοινότητα είναι ζωντανή στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη γκέι γειτονιά στο Γκάζι, στη Θεσσαλονίκη και σε ορισμένα από τα νησιά. Η Μύκονος είναι παγκοσμίως γνωστή για τη γκέι σκηνή της. Υπάρχουν 4 εκδηλώσεις γκέι υπερηφάνειας που διοργανώνονται κάθε χρόνο στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την έκθεση του ILGA-Europe το 2016, το οποίο κάνει εκτιμήσεις για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ στην Ευρώπη, η Ελλάδα κατατάχθηκε το 2016 στην 15η θέση από τις 49 χώρες urope_map_2016_a3_small.pdf</ref> παρουσιάζοντας την μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία μεταβολή (+19%) μεταξύ των κρατών της Ευρώπης ως προς την βελτίωση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.


Stigmabase global initiative

Keeping up-to-date on global exclusionSTIGMABASE is a canadian non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE does not discriminate on any unlawful basis with regards to hiring or employment practices, including discrimination or harassment on the basis of race, color, religion, veteran status, national origin, ancestry, pregnancy status, sex, gender identity or expression, age, marital status, mental or physical disability, medical condition, sexual orientation or any other characteristics.


Montréal | Canada

Montréal is made by creators and innovators Greater Montreal has nearly 250,000 college and university students — that’s more students per capita than any other North American city.