HBT-rättigheter i Sverige

Homosexualitet i Sverige slutades ses som en sjukdom 1979 , och blev därigenom det första landet i världen att sluta med det. Landet anses vara ett av Europas och världens HBTQ+ -vänligaste länder när det kommer till lagar rörande homosexualitet. På grund av den starka sekulariseringen i stora delar av landet och dess regering ses Sverige idag som en förespråkare av HBT-rättigheter. Sveriges riksdag röstade igenom en komplett legalisering av samkönade äktenskap den 1 maj 2009, med 261 röster mot 22, där de 22 bestod av de flesta, men inte alla, kristdemokratiska riksdagsledamöter.

Sverige legaliserade samkönade sexuella aktiviteter 1944, samma år som den sexuella myndighetsåldern blev 18. 1987 infördes bastuklubbslagen och en lag mot prostitution för att förhindra spridningen av HIV. agen togs bort 2004. 1972 blev Sverige världens första land att tillåta att transsexuella på laglig väg byter kön, och erbjuder fri hormonterapi. Samtidigt ändrades den sexuella myndighetsåldern till 15. 1979 sjukanmälde sig ett antal personer för att "vara homosexuella", för att protestera mot att homosexualitet fortfarande klassificerades som en sjukdom. Därefter inleddes en aktivistockupation av Socialstyrelsens huvudkontor. Inom några få månader blev Sverige ett av världens första länder att avklassificera homosexualitetens sjukdomsstatus. Transvestism avklassificerades som sjukdom 2008.


Stigmabase global initiative

Keeping up-to-date on global exclusionSTIGMABASE is a canadian non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE does not discriminate on any unlawful basis with regards to hiring or employment practices, including discrimination or harassment on the basis of race, color, religion, veteran status, national origin, ancestry, pregnancy status, sex, gender identity or expression, age, marital status, mental or physical disability, medical condition, sexual orientation or any other characteristics.


Montréal | Canada

Montréal is made by creators and innovators Greater Montreal has nearly 250,000 college and university students — that’s more students per capita than any other North American city.